Fuchsia

Brandfuchsen

 

Krassfuchsen

  1 Gundacker Benedikt v/o Pantheon
  2 Hackl Benedikt v/o Skatus
  3 Pfeffer Benedikt v/o Soizi
  4 Tatto Nino v/o Koloman
  5 Wagner Matthias v/o Mal'akhi