Semesterprogramm - Liste

September 2018

21.09.2018
Veranstaltung:Cocktailabend
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 

Oktober 2018

05.10.2018
Veranstaltung:BC Oktoberfest
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
08.10.2018
Veranstaltung:Nibelungentreffen in Wien
Wann:19:00 c.t.
Wo:Rudolfina Wien
Art:offiziell/plenis coloribus
 
20.10.2018
Veranstaltung:Sternkneipe AGP AUK
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
21.10.2018
Veranstaltung:Jugendgebet
Wann:19:00 c.t.
Wo:Benediktuskapelle
Art:offiziell/plenis coloribus
 
25.10.2018
Veranstaltung:Kataster AC Bbr Lido
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 

November 2018

02.11.2018
Veranstaltung:Trauerkommers
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:hochoffiziell/plenis coloribus
 
12.11.2018
Veranstaltung:Nibelungentreffen in Wien
Wann:19:00 c.t.
Wo:Rhaeto Danubia Wien
Art:offiziell/plenis coloribus
 
15.11.2018
Veranstaltung:Landesvaterkommers
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:hochoffiziell/plenis coloribus
 
18.11.2018
Veranstaltung:Jugendgebet
Wann:19:00 c.t.
Wo:Benediktuskapelle
Art:offiziell/plenis coloribus
 
30.11.2018
Veranstaltung:Glow up Night Glühweinabend
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 

Dezember 2018

07.12.2018
Veranstaltung:Weihnachtskommers - Messe
Wann:17:00 s.t.
Wo:Sommersakristei
Art:offiziell/plenis coloribus
 
07.12.2018
Veranstaltung:Weihnachtskommers - Kommers
Wann:19:00 c.t.
Wo:Wachauerhof
Art:hochoffiziell/plenis coloribus
 
07.12.2018
Veranstaltung:Weihnachtskommers - Ausklang
Wann:21:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
10.12.2018
Veranstaltung:Nibelungentreffen in Wien
Wann:19:00 c.t.
Wo:Nordgau Wien
Art:offiziell/plenis coloribus
 
14.12.2018
Veranstaltung:BC Adventbesinnung
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
16.12.2018
Veranstaltung:Jugendgebet
Wann:18:00 c.t.
Wo:Benediktuskapelle
Art:offiziell/plenis coloribus
 
23.12.2018
Veranstaltung:Punschabend
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
27.12.2018
Veranstaltung:Turmparty
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 

Jšnner 2019

11.01.2019
Veranstaltung:Bier Blindverkostung
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 
14.01.2019
Veranstaltung:Nibelungentreffen in Wien
Wann:18:00 c.t.
Wo:Saxo Bavaria Prag in Wien
Art:offiziell/plenis coloribus
 
20.01.2019
Veranstaltung:Jugendgebet
Wann:18:00 c.t.
Wo:Benediktuskapelle
Art:offiziell/plenis coloribus
 
25.01.2019
Veranstaltung:Krambambuli
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus
 

Februar 2019

01.02.2019
Veranstaltung:Wahl BC Budenabend
Wann:18:00 c.t.
Wo:Nibelungenturm
Art:offiziell/plenis coloribus